Κατηγορία παρακολούθησης : Ιούλιος 2019

Αρχιτεκτονική απόκτησης δεδομένων επιπέδου υποσταθμού και πρωτόκολλο επικοινωνίας (IEC 61850)

Αρχιτεκτονική απόκτησης δεδομένων επιπέδου υποσταθμού και πρωτόκολλο επικοινωνίας (IEC 61850)

Απόκτηση δεδομένων επιπέδου υποσταθμού Αυτό το τεχνικό άρθρο εξετάζει την αρχιτεκτονική απόκτησης δεδομένων επιπέδου υποσταθμού και το πρωτόκολλο επικοινωνίας που περιγράφεται στο IEC 61850. Το IEC 61850 είναι το σημερινό διεθνές πρότυπο για την αυτοματοποίηση υποσταθμών (SA). Η αρχιτεκτονική απόκτησης δεδομένων υποσταθμού και το πρωτόκολλο επικ