Κατηγορία η γνώση : Ιούλιος 2019

Θεωρήματα και νόμοι

Θεωρήματα και νόμοι

Υπάρχουν λίγα θεωρήματα που μπορούν να εφαρμοστούν για να βρεθεί η λύση των ηλεκτρικών δικτύων απλοποιώντας το ίδιο το δίκτυο ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υπολογίσει εύκολα την αναλυτική λύση. Τα θεωρήματα του ηλεκτρικού κυκλώματος μπορούν επίσης να εφαρμοστούν σε συστήματα AC, με μία μόνο διαφορά: αντικατάσταση της ωμικής αντίστασης του συστήματος DC με