Αυτοκίνητο-εξειδικευμένο κλιματιστικό σήμα με διαγνωστικά

Thomas Bergersen ''Empire of Angels'' (Ενδέχεται 2019).

$config[ads_text] not found
Anonim

Το κλιματιστικό σήμα IC του αισθητήρα ZSSC3015 είναι ρυθμιζόμενο σε όλους σχεδόν τους πιεζοηλεκτρικούς αισθητήρες γέφυρας.